Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Kingi Krystyny

Wednesday, 24, lipiec 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

13.02.2019

Gdzie kupisz najtańsze ubezpieczenie samochodu?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Najtańsze ubezpieczenie samochodu jest jednocześnie najkorzystniejszą polisą. Natomiast w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych, jak assistance, NNW i AC, niska cena z reguły przekłada się na wąski zakres ochrony ubezpieczeniowej i niskie sumy gwarancyjne.

 

W zależności od tego, jakie ubezpieczenie chcemy kupić, cena może być punktem wyjścia przy wyborze oferty, ale nie musi. Sprawdźmy, gdzie kupić tanie ubezpieczenie OC samochodu?

Cenowe zróżnicowanie ofert ubezpieczeń OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 roku narzuciła wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym w Polsce oferującym klientom prywatnym i firmowym ubezpieczenie OC obowiązek oferowania takiego samego zakresu ubezpieczenia. Ma ono chronić przed finansowymi konsekwencjami szkód osobowych i majątkowych, jakie kierowca ubezpieczonego samochodu spowoduje w ruchu drogowym.

Towarzystwa muszą również zapewnić swoim klientom ten sam poziom sum gwarancyjnych. Dotychczas sumy te wynosiły 5 mln euro dla szkód na osobie i 1 mln euro dla szkód majątkowych. Natomiast nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podwyższyła te kwoty i obecnie wynoszą one:

  • 5,21 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - w przypadku szkód na osobie,
  • 1,06 mln euro w odniesieniu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - w przypadku szkód majątkowych.

Jedyne, czym różnić mogą się poszczególne oferty na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, to cena. Ubezpieczyciele mają dowolność w kształtowaniu polityki cenowej swoich polis i mogą brać pod uwagę nieco inne kryteria przy szacowaniu rocznej składki na ubezpieczenie OC. Stąd też akurat w przypadku tego ubezpieczenia - im będzie ono tańsze, tym lepiej dla klienta, bez straty z zakresu ochrony ubezpieczeniowej czy sum gwarancyjnych, wpływających w sposób bezpośredni na wysokość wypłacanych odszkodowań.

Większe ryzyko wypadku - wyższa cena OC

Dlaczego młodzi, niedoświadczeni kierowcy, jeżdżący szybkimi, nowymi samochodami w dużych miastach z reguły mają wyższą cenę OC niż osoby, które wiele lat już poruszają się samochodem zarejestrowanym w małej miejscowości? Wszystko to wpływa bowiem na oszacowanie ryzyka spowodowania szkody, która uruchomi ubezpieczenie OC i zobowiąże towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania.

Za bardziej ryzykownych postrzegani są kierowcy, którzy dopiero co uzyskali prawo jazdy. Nie obce są im szarże samochodem po drogach miast i autostrad, przekraczanie prędkości i łamanie przepisów. Często zachowują się nieodpowiedzialnie, dlatego ubezpieczyciel zakłada, że w ich przypadku statystycznie częściej będzie musiał wypłacać odszkodowanie z OC, niż w przypadku doświadczonych kierowców.

Jeździsz bezszkodowo? Korzystaj ze zniżek!

Największe znaczenie dla wysokości składki na polisę od odpowiedzialności cywilnej ma wysokość zniżek zgromadzonych przez właściciela pojazdu z ubezpieczenia OC. Zniżki przyznawane są w towarzystwach ubezpieczeniowych za każdy rok bezszkodowej jazdy, czyli takiej, która nie powoduje konieczności wypłaty odszkodowania z OC.

Każdy ubezpieczyciel może sam stworzyć regulamin przyznawania zniżek, ale jeśli kierowca w jednym towarzystwie zgromadził już górny pułap składek - 60-70 proc., to w kolejnym, w którym zdecyduje się wykupić ubezpieczenie, będzie korzystał najprawdopodobniej z takich samych.

Gdzie po tanie OC?

Na takie pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Widoczne jest to w przypadku porównywania różnych ofert na ubezpieczenie samochodu, które znajdziesz na ubezpieczamy-auto.pl. Zobaczymy tam zarówno tanie oferty OC, jak i te, które mocno nadszarpną budżet klienta. W celu wybrania najtańszej polisy nie trzeba samemu chodzić po ubezpieczalniach i zbierać oferty. Można obliczyć szybko, ile zapłacimy składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Posłuży nam do tego kalkulator oc - ubezpieczamy-auto.pl.

Cenę ubezpieczenia OC mogą obniżyć nie tylko wspominane zniżki za bezszkodową jazdę, ale również zniżki udzielane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na przykład za wykupienie polisy online, bez ingerencji agenta ubezpieczeniowego. Premiowane jest również kupowanie polis w pakietach - wraz z innymi ubezpieczeniami - AC, NNW czy assistance. Zaoszczędzimy na OC, jeśli od razu opłacimy z góry całą składkę roczną. Rozłożenie płatności na raty - miesięczne, kwartalne czy półroczne wpłynie na zwiększenie kosztu ponoszonego przez ubezpieczającego samochód.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja