Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Aliny Benona

Sunday, 16, czerwiec 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

26.07.2018

Ile kosztuje chwilówka?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Chwilówka to powszechnie wykorzystywana nazwa dla pożyczek pozabankowych, czyli udzielanych poza systemem bankowym.

Są to pożyczki udostępniane głównie przez internet dla klientów, którzy spełniają indywidualne wymagania pożyczkodawców. Trzeba podkreślić, że w zasadzie wszystkie pożyczki chwilówki, które dostępne są na polskim rynku finansowym, mieszczą się w pojęciu kredytu konsumenckiego. Wynikają z tego maksymalne opłaty, jakie pożyczkodawcy mogą pobierać od swoich klientów.

Pożyczka czyli kredyt konsumencki

W ustawie o kredycie konsumenckim, uchwalonej 12 maja 2011 roku, znalazła się definicja takiego zobowiązania.  Według ustawy, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartość tej kwocie w walucie obcej. Takiego zobowiązania udzielają kredytodawcy w zakresie swojej działalności. W ustawie dodano, że przez kredyt konsumencki rozumie się umowę pożyczki, dlatego nowe chwilówki i dotychczas udzielane zobowiązania pożyczkowe mieszczą się w definicji tego pojęcia.

Limity kosztów odsetkowych

Na mocy wspomnianej ustawy o kredycie konsumenckim, pożyczki chwilówki nie mogą być oprocentowane w sposób dowolny przez pożyczkodawców. Muszą oni zmieścić się w limicie narzuconym ustawowo. Przepisy ograniczają maksymalną wysokość kosztów odsetkowych. Chwilówki pozabankowe, jak i kredyty konsumenckie udzielane przez banki, nie mogą mieć wyższego oprocentowania niż odpowiednik dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych, równych sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. W lipcu 2018 roku stopa referencyjna NBP wynosiła 1,5 proc., dlatego maksymalna wysokość odsetek naliczanych od chwilówek i kredytów konsumpcyjnych mogła wynosić 10 proc. w skali roku.

Warto podkreślić, że przed wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim z 2016 roku, również obowiązywał w Polsce limit kosztów odsetkowych od pożyczek i kredytów. Do 31 grudnia 2015 roku maksymalne odsetki umowne wynosiły tyle, co czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W związku z tym, że stopa ta była równa 2,5 proc., kredyty konsumenckie były wówczas również oprocentowane na maksymalnie 10 proc. w skali roku.

Maksymalne opłaty pozaodsetkowe

Firmy pożyczkowe nie mogą czerpać wysokich zysków z tytułu nakładania na pożyczkobiorców wysokich opłat dodatkowych związanych z udzielanymi pożyczkami, np. prowizji za przystąpienie do zobowiązania i tym podobnych. Przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które obowiązują od 11 marca 2016 roku, spowodowały, że opłaty pozaodsetkowe przy pożyczkach chwilówkach mogą maksymalnie wynosić tyle, co suma 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 proc. tzw. kwoty zmiennej, zależnej od okresu kredytowania. Wszystkie pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą przekroczyć 100 proc. kwoty kapitału zobowiązania.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja