Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Diny Bogny

Wednesday, 19, czerwiec 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

Powiat Drawski (569)

W piątek 26 lutego 2016 roku podczas 65 posiedzenia Zarządu Powiatu Drawskiego podpisano aneksy do umów dzierżawy zawartych pomiędzy „Szpitalami Polskimi S.A. w Katowicach a Powiatem Drawskim.

Powiat Drawski przekazuje nieodpłatnie 2 tysiące kamizelek odblaskowych dla uczniów i mieszkańców. Akcję zainicjował Zarząd Powiatu Drawskiego. We wtorek 23 lutego br. przedstawiciele powiatu odwiedzili gminę Ostrowice.

JEZIORO TAJEMNIC. Powiat Drawski pozyskał partnera naukowego o strategicznym znaczeniu dla Akcji Eksploracyjno – Historycznej Jezioro Tajemnic. 25 lutego 2016 r. Starosta Stanisław Kuczyński podpisał trójstronne porozumienie z Łukaszem Gładysiakiem, właścicielem Studia Historycznego „Huzar” z Koszalina oraz z prof. dr hab. Zbigniewem Pilarczykiem – Prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

23 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu odbyło się spotkanie robocze Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

JEZIORO TAJEMNIC. Mamy to! Dzięki zaangażowaniu mediów w rozpowszechnianie informacji o Akcji, ciągle napływają nowe doniesienia. Starostwo Powiatowe otrzymało zdjęcie sprzed lat, przedstawiające skrzydło niemieckiego samolotu wojskowego wydobyte z jeziora Drawsko.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja