Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Adolfa Tymona

Friday, 19, kwiecień 2019

 2019przychodnia

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

Powiat Drawski (562)

7 listopada br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czaplinku ruszył projekt aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej pod nazwą „Poznaj, jak pracują inni”. Głównym celem projektu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczestników WTZ na temat wybranych zawodów - profesji, uświadamianie znaczenia pracy w życiu człowieka oraz aktywizacja zawodowa.

W dniu 8 listopada 2018 roku Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz wziął udział w obchodach 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości organizowanych w Drawsku Pomorskim. Ceremonię zapoczątkowała uroczysta msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim.

W dniu 07.11.2018r. rozpoczęły się największe ćwiczenia SZ RP w 2018 roku organizowane przez Polskę. Jednym z celów jest sprawdzian możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym ,,Anakonda – 18”.

6 listopada 2018 r., na zaproszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, uczniowie klasy 1 i 2 technikum informatycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim uczestniczyli w branżowych targach edukacyjnych pod nazwą ,,Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, które odbywały się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – „Odkryj swój talent”.

W dniu 7 listopada 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim odbyły się warsztaty pn. „Praca z rodziną biologiczną po powrocie dziecka z pieczy zastępczej”. Warsztaty miały na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat tego złożonego problemu.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja