Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Boguslawa Tekli

Sunday, 23, wrzesień 2018

miejsce na reklame

optyk desktop

JEZIORO TAJEMNIC. W dniach od 18 do 24 czerwca 2017 roku w Międzybrodziu Żywieckim odbył się 46 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział w rajdzie wzięło ponad dwustu uczestników, którzy tworzyli 22 drużyny. Był akcent z „Jeziora Tajemnic”.

Dział: Powiat Drawski

Starosta Drawski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Dział: Powiat Drawski

Uczniowie klas o profilu biologiczno – medycznym z Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu 22 marca br. wzięli udział w zajęciach i doświadczeniach laboratoryjnych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zorganizowanych przez kadrę akademicką uczelni.

Dział: Powiat Drawski

W dniu wczorajszym tj. 15 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, na którym przyjęto sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego w Drawsku Pomorskim za 2016 rok.

Dział: Powiat Drawski

W dniu 24 maja br. już po raz szósty zorganizowano Dzień Otwarty Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim połączony z Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obchody uroczyście rozpoczął Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, który zaprosił wszystkich uczestników do udziału w „Marszu Godności”.

Dział: Powiat Drawski
07.01.2018

Próba sił

W dniach 4 – 8 stycznia br. uczniowie liceum i technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim i Złocieńcu sprawdzają poziom zdobytej wiedzy oraz umiejętności podczas próbnego egzaminu maturalnego.

Dział: Powiat Drawski

Powiatowe Obchody Święta Niepodległości w Złocieńcu - relacja wideo

Dział: Powiat Drawski

Od późnego wieczora 18 sierpnia do popołudnia kolejnego dnia trwała akcja związana z wystąpieniem na terenie powiatu drawskiego superkomórki burzowej. Gwałtowne podmuchy wiatru wyrywały drzewa, niszczyły budynki i blokowały ulice.

 
Dział: Powiat Drawski

W okresie od 8 czerwca do 16 czerwca Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim pełniło rolę ośrodka egzaminacyjnego.

Dział: Powiat Drawski

W piątek 22 września br. w gabinecie Starosty Drawskiego odbyło się spotkanie z Sołtysami – laureatami konkursu „Najładniejsze i najaktywniejsze sołectwo powiatu drawskiego 2017”.

Dział: Powiat Drawski

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation