Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Arnolda Jozefa Konrada

Tuesday, 19, luty 2019

2019baner reklama

08.07.2018

Kolejne instalacje fotowoltaiczne

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu   05 lipca odbyło się 201. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego w bieżącej kadencji.

Jego istotnym elementem było wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Drawskim”. W ramach zadania zostanie utworzonych 7 instalacji fotowoltaicznych. Jego celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w źródłach pozyskiwania energii ogółem, a tym samym spadek zanieczyszczenia powietrza i wzrost wykorzystywania OZE w Powiecie Drawskim. Ponadto podjęto uchwałę: dotyczącą wydania opinii w sprawie nadania kategorii dróg gminnych, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego. Omawiano również wyniki rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych oraz analizowano satysfakcję klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym. Opiniowano również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego. Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).