Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Arnolda Jozefa Konrada

Tuesday, 19, luty 2019

2019baner reklama

30.01.2018

Zarząd Powiatu o większych inwestycjach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 29 stycznia odbyło się 174. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem posiedzenia było przyjęcie informacji dotyczącej większych inwestycji planowanych przez różne podmioty na terenie powiatu drawskiego.

W omawianym zestawieniu znalazły się m.in. budowa budynku handlowego HOSSO z infrastrukturą przy ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim, budowa stacji bazowych telefonii komórkowych, budowa farm fotowoltaicznych, budowa kompleksu domków turystycznych na trenie gminy Złocieniec i wiele innych. Zarząd przyjął także informację z pracy Wydziału Architektoniczno-Budowlanego za rok ubiegły. Ponadto dyskutowano nad planowanymi i trwającymi przetargami, które realizuje obecnie Powiat Drawski.

Jak się okazuje, w samym tylko styczniu br. jest ich więcej, niż w całym ubiegłym roku. Taki stan związany jest m.in. z realizacją różnorodnych przedsięwzięć w ramach kontraktu samorządowego oraz inwestycji własnych powiatu. Zarząd przyjął także informację na temat analizy badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym. Rozpatrywano też wniosek Gminy Ostrowice o umorzenie odsetek za nieterminowe opłaty za wydane decyzje drogowe. Podjęto trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom., druga - zmian w budżecie Powiatu Drawskiego, natomiast trzecia - upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2018. Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).