Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Filipa Korduli

Monday, 22, październik 2018

20181008 wojtek

02.11.2017

Trwa bezpłatny kurs na operatora wózka jezdniowego silnikowego z mechanicznym napędem kosza w ramach specjalnego projektu.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od października 2017 roku w kursie biorą udział uczniowie w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowanego przez Powiat Drawski, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Kurs realizuje wykwalifikowana kadra Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Drawsku Pomorskim - Andrzej Połoński oraz Andrzej Sapiński. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, natomiast praktyczne w PCKZiU w Czaplinku przy ul. Wałeckiej.
Celem kursu jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG w wózkach zasilanych gazem.
Kursy zawodowe w ramach projektu dostosowane są do kierunków kształcenia i mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów. Zakres kursów wykracza poza standardowy program nauczania szkół. Kursy dostosowane są do potrzeb rynku pracy, zwiększając szanse uczniów na zdobycie zatrudnienia w przyszłości i zakończą się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 
Biuro projektu: 
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom.
Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78 - 500 Drawsko Pom.
pokój 310

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation