Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Boguslawa Tekli

Sunday, 23, wrzesień 2018

miejsce na reklame

optyk desktop

06.10.2017

Zarząd z chirurgiczną precyzją

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W środę rano obyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, którego istotną kwestią było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy szpitala. Aneks dotyczy obniżenia wartości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Kwoty te mają zostać przeznaczone na realizację inwestycji polegającej na remoncie oddziału Chirurgicznego w Drawskim Centrum Specjalistycznym.

 

 
Zarząd zaopiniował również projekty uchwał Rady Powiatu, w tym m.in. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego na lata 2018-2022” oraz w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
Na dzisiejszym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu jej organizacji i pracy do oceny ofert za realizację zadań ze środków PFRON. Ponadto rozpatrywano szereg wniosków, w tym m.in. wniosek o wytypowanie Dyrektorów szkół/placówek oświatowych do nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, o wyrażenie zgody na zatrudnienie fizjoterapeuty w pełnym wymiarze czasu w ZPE-T w Bobrowie oraz wniosek o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne dla dwojga uczniów.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation