Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Filipa Korduli

Monday, 22, październik 2018

20181008 wojtek

10.05.2017

Zarząd Powiatu o dotacjach na zabytki

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu dzisiejszym, tj. 10 maja odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego. Istotnym elementem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu drawskiego oraz pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.

Zarząd na swoim sto dwudziestym ósmym posiedzeniu przyjął informację o działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim na obszarze powiatu drawskiego oraz rozpatrzył wnioski o dofinansowanie zakupu drzew i krzewów celem założenia trwałych terenów zieleni w sołectwach. Ponadto Zarząd opiniował projekty porozumień w sprawie określenia zasad organizacji „I Pikniku Naukowego Jezioro Tajemnic” oraz w sprawie najmu pomieszczeń zlokalizowanych w Złocieńcu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu. Podjęto szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy niezabudowanej działki stanowiącej własność Powiatu Drawskiego, udzielenia Dyrektorowi PCPR pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z realizacją projektu „Szansa na przyszłość 2” oraz uchwałę w sprawie umorzenia odsetek Powiatu Drawskiego.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim podjęto uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na ww. stanowisko. Opiniowano projekty uchwał Rady Powiatu, w tym projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie powiatu drawskiego oraz warunków i zasad korzystania z nich, projekt zmieniający uchwałę ws. uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim oraz w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Szansa na przyszłość 2” w ramach RPO. Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation