Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Kai Lukasza

Saturday, 21, kwiecień 2018

a012017mp glowna 1 738 100

18.04.2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w liczbach - I kwartał 2017

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W 2016 r. w Powiecie Drawskim Starosta Drawski Stanisław Kuczyński utworzył dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, drugi natomiast w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, przy ul. Wałeckiej 57.


W 2017 r. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czaplinku został powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn.
Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły zmiany do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, które spowodowały rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. udzielono ogólnie 123 porady, z czego :
w Punkcie w Drawsku Pomorskim – 82 porady i zebrano 28 oświadczeń uprawniających do uzyskania porady prawnej,
w Punkcie w Czaplinku – 41 porad i zebrano 3 oświadczenia uprawniające do uzyskania porady prawnej.
Najczęściej z poradnictwa korzystały osoby po 65 roku życia - 38 osób, oraz osoby w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat - 21 osób.
Dziedziną prawa, z której udzielono poradnictwa w największej ilości, były sprawy z zakresu :
1) prawa spadkowego - 17 osób,
2) dotyczące alimentów - 24 osoby,
3) prawa cywilnego - 34 osoby
(z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego)
4) prawa rzeczowego - 16 osób,
5) prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego - 7 osób,
6) rozwodu, separacji… - 11 osób
7) prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 11 osób
8) prawa karnego - 9 osób, itd.
Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o stanie prawnym oraz o przysługujących jej prawach i obowiązkach - 95 osób,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego - 103 osoby,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma - 25 osób.
Czas poświęcony na udzielenie pomocy prawnej to:
1) od 15 do 30 minut - 40 osób,
2) od 30 do 60 minut - 49 osób,
3) powyżej 60 minut - 22 osoby.
Najczęściej z poradnictwa korzystały kobiety - 49 osób,
- mężczyźni - 25 osób,
Przeważały osoby z wykształceniem:
1) podstawowym ukończonym - 20 osób,
2) średnim ogólnokształcącym - 29 osób,
3) zasadniczym zawodowym - 15 osób,
Najczęściej z pomocy korzystały osoby ze średnim
miesięcznym dochodem netto od 800 do 2599 zł, - 39 osób,
- poniżej 800 zł - 20 osób,
- bez dochodu - 15 osób
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z liczbą członków gospodarstwa domowego od 2 do 4 - 45 osób
oraz osoby samotne - 24 osoby,
były to osoby zamieszkujące w mieście od 10 000 – 25 000 mieszkańców - 24 osoby
i na wsi - 26 osób.
Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie
ich danych zbiorczych - 74 osoby,
osoby, które nie wyraziły zgody - 49 osób,

W I kwartale 2017 roku na nieodpłatną pomoc prawną wydatkowano kwotę 31.603,36 zł (na dwa punkty).
Ponadto realizując zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zmianami) Starosta Drawski udostępnił na stronie internetowej Powiatu Drawskiego w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.powiatdrawski.pl) następujące informacje:
1) Dla kogo nieodpłatna pomoc?
2) Zarządzenie w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
3) Prezentacja o nieodpłatnej pomocy prawnej,
4) Przyjęcia interesantów
Powyższe informacje są na bieżąco aktualizowane.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation