Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Alicji Alojzego

Thursday, 21, czerwiec 2018

optyk desktop

10.04.2017

Naukowo w Światowy Dzień Zdrowia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W piątek 7 kwietnia 2017 roku w Siemczynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Diagnoza, terapia: Zespół FraX, Spektrum autyzmu i Zespoły Rzadkie” pod honorowym patronatem Wicemarszałka Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Udział wzięło około 150 osób.
Patronat medialny nad konferencją objęła TVP Szczecin, a partnerami była Fundacja „Jaś i Małgosia” ze Szczecinka i Fundacja „Rodzina Fra X” ze Szczecinka.
Oficjalnego otwarcia dokonali: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz,Prof. Joanna Kruk-Lasocka i Prof. Jerzy Kochanowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
Ogólnopolska konferencja naukowa miała na celu pogłębienie wiedzy na temat diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (m.in spektrum autyzmu), omówienie przypadków chorobowych oraz przedstawienie możliwości wsparcia rozwoju dzieci, przełamanie barier w podejściu do pracy z dzieckiem i rodziną dziecka niepełnosprawnego, promowanie idei opieki rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zwrócenie uwagi na nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.
Konferencja skierowana była m.in. do rodziców, nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.
Tematy wiodące na spotkaniu to przede wszystkim:
Rola Ludzkich neuronów lustrzanych w rozwoju komunikacji w ASD.
Integracja systemu motoryki, słuchu, wzroku: rola ludzkich neuronów lustrzanych w rozwoju komunikacji w ASD.
Rola gleju w zdrowiu i chorobie.
ATR-X jako jedna z rzadkich zespołów.
Zaburzenia metaboliczne, stres oksydacyjny, stany zapalne, toksyny u dzieci ze spektrum autyzmu.
Trudności szkolne, a koherencja zaburzeń przetwarzania sensorycznego i nietolerancji pokarmowych.
(Nie) istniejące narzędzia badawcze w opiniowaniu instytucjonalnym, a trajektorie życiowe dzieci z ASD.
Zespół Nijmegen: terapia, szanse i zagrożenia.
Rzadki zespół łamliwego chromosomu X na tle innych zespołów: diagnoza i różnicowanie.
Historia Marcina.
Wpływ rozwoju ruchowego dziecka na zaburzenia w interakcjach społecznych.
Codzienność sfer życiowych w ASD”.

Na koniec spotkania przeprowadzono warsztat dla chętnych nt: Uczeń z ASD w szkole ogólnodostępnej.
Urozmaiceniem konferencji był występ młodej osoby - 11 letniej dziewczynki ze spektrum autyzmu Nikoli Czerwińskiej, która zaprezentowała wiersz ze swojego tomiku, a każdy uczestnik mógł otrzymać jeden z nich, który został przygotowany przez Fundację „Jaś i Małgosia” ze Szczecinka.

W tym niecodziennym wydarzeniu udział wzięli także Wicestarosta Jacek Kozłowski, Prezes Fundacji „Jaś i Małgosia” ze Szczecinka Beata Machniewska, Wicestarosta Powiatu Kołobrzeskiego Helena Rudzis -Gruchała, Radni powiatowi: Karol Korczyński i Wojciech Chmiel, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych z powiatu drawskiego, Dyrektorzy
i pedagodzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, pedagodzy i terapeuci szkół specjalnych, Prezesi i członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, rodzice i prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych z powiatu drawskiego, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Jolanta Banaszek i podinspektor Joanna Kołodziejska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Izabela Krężołek oraz pracownicy wydziału, prelegenci: Joanna Zborowska doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog specjalny, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, terapeuta, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, diagnosta MFDR ze Szczecinka Klaudia Kwiatkowska doktorant PAN, neurobiolog z Krakowa, Joanna Kuźmińska doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog, logopeda, psycholog edukacji, filolog języka angielskiego, terapeuta motoryki małej, logorytmik, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejze Stronia Śląskiego, Iwona Gryszkin dietetyk kliniczny „Klinika Diety” z Wrocławia,
Marta Mieszała doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pedagog specjalny, neurologopedia kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej z Wrocławia, Bożena Czerwińska Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna, przewodnicząca komisji ds. edukacji i osób niepełnosprawnych, doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, terapeuta, mediator, absolwent studium psychologii sądowej z Orzesza, Joanna Kulisiak – Kazimierczak doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, kinezjolog, artterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, prezes fundacji „Rodzina FraX” z Międzyborza, Lubosz Amerski fizjoterapeuta, terapeuta manualny, specjalista metody Feldenkreis z Gorzowa Wielkopolskiego, Lidia Jaworska rodzic dziecka ze spektrum autyzmu oraz pozostali uczestnicy z terenu Województwa Zachodniopomorskiego i kraju.
Wszystkim za uczestnictwo serdecznie dziękujemy!

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation