Zamknij
REKLAMA

Podział ziemi pod budowę - jak przeprowadzić?

15:08, 18.05.2021 | materiały patnera

Wiele osób chcących podzielić własną ziemię pod budowę na mniejsze obszary robi to z przyczyn finansowych. Nic dziwnego – jest to bardzo opłacalna inwestycja. W jaki jednak sposób podzielić ziemię pod budowę na mniejsze grunty? Warto poznać kilka faktów z tym związanych.

Dlaczego warto podzielić ziemię pod budowę?

Na rynku mieszkaniowym widać wyraźny wzrost wartości działek budowlanych. Z punktu widzenia osoby, która sprzedaje daną nieruchomość znacznie większą wartością charakteryzują się dwie działki o mniejszej powierzchni niż jedna duża, którą trudno sprzedać.

Sprawdź ofertę tanich mieszkań w Szczecinie

Trzy rodzaje podziału działki

Nieruchomość można podzielić na jeden z trzech sposobów. Jednym z nich jest podział administracyjny, który wymaga zgody wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od tego gdzie znajduje się dany grunt). Sposobem administracyjnym można podzielić działki budowlane, a także niektóre grunty leśne oraz rolne. Drugi rodzaj podziału to podział geodezyjny. Jest on dokonywany w oparciu o odpowiednie przepisy i w takim przypadku nie potrzeba na to specjalnej zgody urzędu. Ostatnim rodzajem podziału jest podział, który wynika z orzeczenia sądu.

Procedura podziału ziemi pod budowę

Procedura zaczyna się od tego, że należy ustalić czy dany grunt jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego czy też nie. Jeśli w gminie powstał taki plan i obejmuje on daną przestrzeń to wystarczy złożyć wniosek o podział nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli jednak obszar, którego dotyczy wniosek nie znajduje się na planie zagospodarowania przestrzennego wtedy trzeba wykonać dodatkowy krok polegający na złożeniu odpowiednio sformułowanego wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Dotyczy to więc gruntów, które nie otrzymały wyraźnego przeznaczenia, na przykład pod możliwość wybudowania budynku mieszkalnego. Warto także wiedzieć, że wniosek do urzędu powinien zawierać odpis księgi wieczystej, orzeczenie sądowe lub decyzję administracyjną. Należy też zadbać, aby już na etapie przyznawania zgody na podział zawrzeć we wniosku załącznik przedstawiający wstępny projekt podziału danej działki. W kolejnym kroku pozostaje zlecić geodecie stworzenie podziału według stworzonego wcześniej projektu wstępnego. Gdy już geodeta wykona swoją pracę to pozostaje ponownie złożyć wniosek, tym razem uwzględniając dokumentację geodezyjną. Podział gruntu należy następnie zgłosić do księgi wieczystej. Taki wniosek można stworzyć samemu lub zlecić specjaliście. We wniosku musi znaleźć się wypis z rejestru gruntów, a także decyzja w sprawie podziału wraz z dołączoną mapą.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%