Zamknij
REKLAMA

Prace budowlane związane z remontem i budową dachów.
StPr/20/0455
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace porządkowe oraz utrzymanie czystości na ciągach pieszych-zamiatanie ręczne (dróg, placów, chodników, miejsc parkingowych), likwidacja zachwaszczenia na nawierzchni (przerostów)
StPr/20/0397
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Transport towarów ciągnikiem siodłowym z naczepą, prawidłowy załadunek i rozładunek towarów.
StPr/20/0451
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Naprawa pojazdó
StPr/20/0426
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Opracowanie i realizacja planu z rodziną, podejmowanie działań interwencyjnych i doradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
StPr/20/0425
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Obsługa koparko- ładowarki, wykopy, zasypki,prace melioracyjne, naprawy bieżące sprzętu
StPr/20/0444
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Wyrób, montaż form, szalunków , zbrojenia i wyrobów betonowych zgodnie z dokumentacją techniczną, samodzielnie lub w uzgodnieniu z przełożonym oraz inne prace związane z technologią produkcji i prefabrykatów betonowych
StPr/20/0434
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 700 PLN

Obsługa sekretariatu, obsługa programu płacowego ZUS i księgowości
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Naprawa pojazdów
StPr/20/0370
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie dokumentacji magazynowej, kontrola nad towarami w obrębie magazynu, załadunek i rozładunek transportu, utrzymanie porządku.
StPr/20/0411
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN