Zamknij
REKLAMA

Powiat Drawski: Informacja z Sesji Rady Powiatu Drawskiego

10:25, 31.03.2021 | R.p
Skomentuj
REKLAMA

Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji był: stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego za rok 2020.  Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przedłożyli Radnym kierownicy inspekcji, służb i straży z Powiatu Drawskiego. Sprawozdania dotyczyły:

- Stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku. Najczęstsze miejsca powstawania pożarów  w 2020 r. to uprawy, rolnictwo, trawy, trawniki i nieużytki. Pożary według gmin w 2020 r. kształtują się następująco: Gmina Czaplinek – 94, Gmina Drawsko Pom. – 145, Gmina Złocieniec – 73, Gmina Kalisz Pomorski – 85, Gmina Wierzchowo – 30.

- Stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w 2020 r. . Według informacji ocenie poddane zostały m.in. stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej, stan sanitarny obiektów żywności, żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także kosmetyków, higiena komunalna, kąpieliska, higiena dzieci i młodzieży - szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie oraz rosnącą liczbą zgonów wprowadzono na terenie całego kraju od dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii do odwołania oraz wprowadzono obowiązek kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. Na terenie powiatu drawskiego pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w sierpniu 2020 r. W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu drawskiego odnotowano 1814 przypadków zachorowania w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, w 113 przypadkach osoby wymagały hospitalizacji. Zachorowało 839 mężczyzn i 975 kobiet. Odnotowano 41 zgonów. W 40 przypadkach osoby obciążone były chorobami współistniejącymi, 1 przypadku zgonu nie odnotowano chorób współistniejących.

- Stanu sanitarno – epizootycznego. W 2020 r. kontynuowano zwalczanie enzootycznej białaczki bydła. Badania przeprowadzono wiosną oraz jesienią 2020 r. Objęto nimi 62 stada bydła z terenu powiatu, zbadano ogółem 741 szt. bydła. Wszystkie uzyskane wyniki w kierunku enzootycznej białaczki były ujemne. W roku 2020 kontynuowano badania monitoringowe choroby Aujeszkyego,   zbadano ogółem 1667 sztuk świń w 53 stadach z wynikami ujemnymi. Badania w kierunku BSE w roku 2020 nie były wykonywane wobec braku prowadzonych ubojów bydła na terenie powiatu. 

- Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według przedstawionej informacji w 2020 roku Komenda Powiatowa Policji Wydział Kryminalny wraz z jednostkami podległymi wszczęły 1112 postępowań, w których stwierdzono 1231 przestępstwa przy wykrywalności 74,20 %.W zakresie przestępstw kryminalnych wszczęto 807 postępowań karnych i stwierdzono 834 przestępstwa, przy wykrywalności na poziomie 64,0 %. W kategorii przestępstw gospodarczych w 2020 r. wszczęto 73 postępowania, stwierdzono 188 przestępstw. Wykrywalność na poziomie 95,20%. W zakresie przestępstw narkotykowych wszczęto 34 postępowań i stwierdzono 72 przestępstwa. Wykrywalność 95,80 %.

Radni zapoznali się także z informacją z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020”,  sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej i  wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku za 2020 r. oraz sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2020.

Sprawozdanie Spółki Szpitale Polskie S.A z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego (DCS) za rok 2020 przedłożyła Radnym Prezes Szpitali Polskich S.A Monika Podziewska.  Według podanych  informacji Drawskie Centrum specjalistyczne realizowało swoje zadania statutowe w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowywaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji i edukacji zdrowotnej Pacjentów. W 2020 r. wykonanie przychodów jest niższe w porównaniu do roku poprzedniego z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-19 z czego wynikało nieznaczne ograniczenie działalności szpitala i zmniejszenie pacjentów w szpitalu. Szpital oprócz dotychczasowej działalności mocno zaangażował się w działania profilaktyczne i ratujące życie z powodu SARS-CoV-19. Decyzją Ministra Zdrowia od dnia 13 października 2020 r. w Szpitalu utworzono Oddział Covidowy składający się z: 4 łóżek na I poziomie referencyjnym i 24 łóżek na II poziomie referencyjnym, w tym z 4 łóżek respiratorowych. Ponadto Szpital utworzył punkt wymazowy na potrzeby diagnozowania zakażeniem wirusem. DCS jest także szpitalem węzłowym wykonującym szczepienia przeciwko SARS-Cov-19.

   Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :  

a) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023;

b) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2021 - 2025;

c) podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 roku;

d) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021;

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2036.

(R.p)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%