Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Marii Cezarego

Wednesday, 21, sierpień 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

Oświata (161)

10 lutego 1940r. rozpoczęły się masowe deportacje polskich obywateli na wschód. 74 rocznicę tego wydarzenia postanowili uczcić nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. W dniu wczorajszym przedstawiciele uczniów i grona pedagogicznego zapalili symboliczne znicze pod kamieniem upamiętniającym Zbrodnię Katyńską. 74 lata temu rozpoczęła się pierwsza z czterech fal masowych deportacji polskich obywateli z terenów Kresów Wschodnich – głównie kobiety z dziećmi oraz osoby starsze. Deportacja dotyczyła tych, których radziecka władza uznała za wrogów ustroju. W ten sposób wg. tzw. "listy transportowej" w głąb ZSRR wywieziono 300 tys. osób. Faktycznie nie wiadomo, ile osób było ofiarami deportacji. Z inicjatywy rządu londyńskiego próbowano oszacować tą liczbę, doliczając się nawet 1,5 mln osób wywiezionych. Druga deportacja miała miejsce w kwietniu 1940 roku, objęła przede wszystkim rodziny oficerów z Katynia. Druga i kolejne dwie deportacje – z czerwca 1940r. i czerwca 1941r. – objęły także wielu Żydów.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim zainaugurowana została dzisiaj wystawa ,,Pomaluj mój świat". Wystawa została przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Na wystawie znajduje się wiele prac plastycznych dzieci, uczniów, nauczycieli, a także rodziców z drawskiej podstawówki. Wystawę można oglądać do dnia 28 lutego. Poniżej materiał video z inauguracji wystawy.

Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia[1] jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi.
Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia[1] jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi.
Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia[1] jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja