Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Alana Kaliksta

Monday, 14, październik 2019

Domi strona

 

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

09.04.2019

Kolejne dofinansowanie dla Ośrodka Kultury

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sukcesywnie od wielu lat, działalność Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim wykracza poza tradycyjne funkcje, jakie przypisuje się instytucji kultury.

Kreatywność pracowników oraz pozyskane środki zewnętrzne pozyskiwane zarówno z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i z innych źródeł, m.in. dotacji unijnych czy fundacji, pozwalają na poszerzenie oferty adresowanej do mieszkańców miasta i gminy. Uzyskane w roku bieżącym dofinansowanie umożliwi prowadzenie działań kulturalnych połączonych z edukacją ekologiczną, promocją akwakultury i bogactwa lokalnych zasobów środowisk wodnych.

16 kwietnia 2019r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, zostaną podpisane umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, przyznające Ośrodkowi Kultury w Drawsku Pomorskim pomoc finansową na realizację pięciu operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmującej „Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”. Operacje będą współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość uzyskanego dofinansowania do wszystkich operacji  170 417  zł,  w tym:

  • Ryby mają głos!”  - dofinansowanie 92 786,00
  • „Bądź zdrów jak ryba”  - dofinansowanie 14 994,00
  • Żyj zdrowo nad czystą wodą”  - dofinansowanie 25 683,00
  • Taaaka ryba!”  - dofinansowanie  13 569,00
  • „Jarmark średniowieczny- tradycje rybackie u Słowian”  - dofinansowanie 23 385,00.

Operacje zostaną zrealizowane w roku 2019 na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie. Finansowy wkład własny Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, wymagany do uzyskania dofinansowania wynosi łącznie  39 988 zł.

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja