Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Tomasza Maurycego

Sunday, 22, wrzesień 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

Super User

Super User

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 262 mln zł. Na liście ministra znalzało się zadanie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim w ciągu DK 20. 

W bieżącym 2019 roku obchodzone jest 100-lecie powołania kurateli sądowej. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu na ziemiach polskich sądów dla nieletnich, na mocy którego Minister Sprawiedliwości powołała Sądy dla Nieletnich i Opiekunów Sądowych, którzy z czasem zostali przemianowani na Kuratorów Sądowych.

W dniu 18 września br w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie dla NGO, którego tematem było przygotowanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01