Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Alfreda Izydora

Friday, 13, grudzień 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

25.03.2015

Sprawa drawskiego SOR-u. NFZ czeka na odpowiedź szpitala.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu wczorajszym informowaliśmy czytelników o kolejnych problemach w drawskim szpitalu na skutek przeprowadzonej przez NFZ w ostatnich tygodniach kontroli. Sprawa dotyczy ewentualnego zamknięcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy rzecznika szczecińskiego oddziału NFZ, w odpowiedzi od Pani Małgorzaty Koszur otrzymaliśmy następującą informację: kontrola w szpitalu w Drawsku Pomorskim już się zakończyła, choć sama procedura kontrolna nadal trwa. Obecnie realizowany jest etap wystąpienia pokontrolnego; zostało ono sporządzone po zakończeniu kontroli i przekazane dyrekcji szpitala. Biorąc pod uwagę obowiązujące terminy i ewentualność, że odpowiedź na to wystąpienia zostanie wysłana tradycyjną pocztą, Fundusz powinien ją otrzymać w przyszłym tygodniu, czyli w ostatnim dniu marca lub w pierwszym dniu kwietnia. Od odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne będą zależeć dalsze decyzje ZOW NFZ. Wiadomo, że przedmiotem kontroli był sposób całodobowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych w oddziałach, w tym także w szpitalnym oddziale ratunkowym: wystąpienie pokontrolne dotyczy wniosków wynikających z kontroli tego zabezpieczenia.

 

Również rzecznik Starosty Drawskiego Pan Jacek Brzozowski poinformował nas, że Starostwo Powiatowe podjęło kroki, aby zwórcić uwage władz wojewódzkich na to, że drawski SOR jest niezbędny na tym terenie i świadczy usługi dla wielu potrzebujących pacjentów z terenu Pojezierza Drawskiego. 

 

W obronę drawskiego SOR-u włączył się również płk Marek Gmurski, dowódca CSWL Drawsko. W piśmie przesłanym do Starosty Drawskiego przekazał informacje jak ważny jest drawski SOR dla żołnierzy polskich i zagranicznych przebywających na terenie poligonu drawskiego. 

 

Społeczeństwo Drawska Pomorskiego również włączyło się w akcję poparcia dla SOR-u. Na terenie miasta zbierane były w dniu dzisiejszym podpisy osób wyrażających swoje poparcie dla istnienia SOR-u w drawskim szpitalu.

 

Na sprawę ewentualnej likwidacji nie pozostał obojętny Poseł na Sejm Czesław Hoc, członek sejmowej komisji zdrowia. W dniu dzisiejszym przesłał pismo do NFZ w Szczecinie o następującej treści:

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w imię ważnego interesu społecznego, a także oraz w trosce o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, proszę oraz gorąco apeluję, a także wnoszę o nie wygaszanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w strukturze Drawskiego Centrum Specjalistycznego. Rozumiejąc początkowe przesłanki mogące być powodem ew. wygaszenia SOR w Drawskim Centrum Specjalistycznym, które obecnie – w zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ZOW NFZ) – zostały całkowicie wykonane i naprawione, a nawet w ostatnim czasie zmodernizowane - rozwiązanie umowy na świadczenia medyczne z zakresu SOR byłoby ze wszech miar niedobrym rozwiązaniem! Pragnę podkreślić, że w myśl art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, każdy obywatel musi mieć przeświadczenie, że w razie zagrożenie jego życia lub zdrowia, władze publiczne zapewniają mu bezzwłoczną i fachową pomoc medyczną. Jest to tożsame z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Takie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców Drawska Pomorskiego i jego okolic, a także dla żołnierzy polskich i wojsk sojuszniczych, całorocznie szkolących się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko (zw. Poligonem Drawskim), dotąd skutecznie i profesjonalnie zapewniało właśnie Drawskie Centrum Specjalistyczne. Wygaszenie SOR, z dużym prawdopodobieństwem zagrozi rozwojowi a nawet istnieniu Drawskiego Centrum. Taka decyzja ZOW NFZ z siedzibą w Szczecinie byłaby też bardzo niekorzystna w wymiarze społeczno - gospodarczym (zwiększenie bezrobocia, brak perspektyw dla ludzi młodych, zmniejszenie konkurencyjności miasta i regionu, poważne osłabienie wizerunku miasta, itd.), a także mogłaby być odebrana w kategoriach marginalizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców Ziemi Drawskiej. Wyraźnie ograniczy, a nawet zahamuje możliwość kształcenia i szkolenia młodych ludzi z Drawska Pomorskiego i okolic w zakresie ratownictwa ratunkowego i medycyny ratunkowej. Z uwagi na powyższe, ponownie podkreślając, całkowite dostosowanie SOR, do zaleceń pokontrolnych ZOW NFZ, zasadnym i celowym jest pozostawienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach Drawskiego Centrum Specjalistycznego.

 

W tej sprawie pozostaje jedno pytanie - czy NFZ uzna wyjaśnienia dyrekcji drawskiego szpitala i wykonanie zaleceń pokontrolnych. O tym dowiemy się dopiero za kilka dni. Sprawę będziemy monitorować. 

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja