Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Boguslawa Tekli

Sunday, 23, wrzesień 2018

miejsce na reklame

optyk desktop

18.09.2017

ĆWICZENIA EGIDA - 17 W DRAWSKIEJ KOMENDZIE POLICJI

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Wczoraj w osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-17. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Całość koordynował Główny Sztab Komendy Głównej Policji.

 

Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Odbywały się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). W województwie zachodniopomorskim ćwiczenia dotyczyły 100 rezerwistów, którzy posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

W tym roku w województwie zachodniopomorskim działania odbyły się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim oraz czterech innych komend tj. KPP Gryfino, KPP Police, KPP Stargard oraz KPP Szczecinek. W przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia uczestniczyła Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Głównymi założeniami ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

Drawscy funkcjonariusze wraz z pracownikami cywilnymi w ramach zorganizowanych działań wcielili osiemnastu rezerwistów. Ćwiczenie rozpoczęło się o godzinie 7 rano i trwało przez kolejne 12 godzin. Policjanci przeprowadzili szkolenia z zakresu: przypadków i sposobu posługiwania się bronią palna, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych, ochrony i obrony obiektów policyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz funkcjonowania Policji w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Czynny udział w szkoleniu i wykładach wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz przedstawiciele WKU w Szczecinku.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim mł. insp. Norbert Gorzyński wręczył rezerwistom zaświadczenia o odbyciu szkolenia, a w ręce wyróżnionych trafiły dyplomy z podziękowaniem za szczególne zaangażowanie w ćwiczenia.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation