Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Adolfa Tymona

Thursday, 19, kwiecień 2018

a012017mp glowna 1 738 100

15.05.2017

Przeciwdziałanie aktom terroru - szkolenie służb

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W sali konferencyjnej pałacu w Karwicach w gminie Drawsko Pomorskie odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania aktom terroru z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych. Szkolenie obejmuje prelekcje i ćwiczenia praktyczne z udziałem ekspertów z zakresu problematyki środków pirotechnicznych.

Zwalczanie przestępczości wykorzystującej materiały wybuchowe jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących nie tylko przed Policją, ale i innymi organami ścigania. Należy pamiętać, ze substancje pirotechniczne to przede wszystkim zagrożenie. Nawet w rękach osób wyszkolonych zalecana jest najwyższa ostrożność i uwaga.Stosowane są rygorystyczne procedury postępowania i zasady, których celem jest zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa.

Te same substancje w rękach zorganizowanych grup przestępczych czy wręcz organizacji terrorystycznych to bardzo poważne zagrożenie. Policja, podobnie jak inne służby mundurowe, nie ignoruje ryzyka związanego z użyciem materiałów wybuchowych przez terrorystów, pospolitych przestępców czy nawet osoby, które w sposób nieprawidłowy rozwijają swoje zainteresowania. W tym celu Komenda Główna Policji wspólnie z Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej przy współudziale Wojska Polskiego i Państwowej Straży Pożarnej zorganizowały po raz kolejny cykl szkoleń zmierzających do pogłębienia wiedzy na temat materiałów wybuchowych, ich prekursorów, urządzeń inicjujących, oraz problematyki budowy ładunków wybuchowych, sposobów stosowanych przez grupy przestępcze i terrorystyczne.

Obejmuje ono także zagadnienia dotyczące prawidłowego zabezpieczania miejsc zdarzeń, oraz materiału dowodowego. Szkolenie adresowane jest do: prokuratorów funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego zajmujących się materiałami wybuchowymi. Prelegentami są eksperci w zakresie pirotechniki, którzy wiedzę teoretyczną, łączą z wieloletnim doświadczeniem przedstawiając omawiane zagadnienia przez pryzmat własnych doświadczeń.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation