Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Emilii Iwony

Thursday, 23, maj 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

23.10.2014

Dotacje gminy na prace konserwatorskie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności każdego człowieka. Stanowi ono dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również dorobek naszych czasów. Zabytkowe budynki czy zabytki ruchome, jako znaczące elementy dziedzictwa kulturowego, znajdują się pod specjalną opieką samorządów.

 

Utrzymanie właściwego stanu technicznego i często też wartości użytkowych, przeciwdziałanie zagrożeniom czy przywracanie utraconych wartości historycznych wymaga wyjątkowej pieczy i nakładów finansowych. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie obecnie znajduje się 50 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z czego 14 to parki dworskie, 10 to kościoły, a 8 cmentarze przykościelne. Pozostałe obiekty to przede wszystkim dwory, budynki mieszkalne i gospodarcze. Niestety tylko dwa obiekty są własnością drawskiego samorządu, dlatego też zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z inicjatywy Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka przyjęto przed kilkoma laty uchwałę umożliwiającą przyznanie dofinansowania właścicielom zabytków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Burmistrz Drawska Pomorskiego, corocznie podpisuje umowy z właścicielami lub użytkownikami zabytków z terenu gminy Drawsko Pomorskie, o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Z budżetu gminy Drawsko Pomorskie każdego roku przeznaczane są środki finansowe na ten cel – od 2010 roku było to w sumie 688 tyś. złotych.

W tym okresie Rada Miejska w Drawsku Pomorskim przyznała 15 dotacji. Rekordowym pod tym względem był rok 2014, w którym dofinansowano aż 7 obiektów: kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie, kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żółtemkościół filialny p.w. MB Anielskiej w Nętnie,kościół filialny p.w. Świętej Trójcy w Rydzewie, kościół filialny pw. Św. Michała Archanioła w Łabędziach, kamienicę przy ul. Ratuszowej 11 w Drawsku Pomorskim, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Mielenku Drawskim. W chwili obecnej część zadań została zakończona, inne są jeszcze w takcie realizacji. Termin realizacji wszystkich zadań upływa  30 listopada.

Trzy zadania dofinansowane w tym roku z budżetu gminy Drawsko Pomorskie dotyczą wykonania dokumentacji technicznych, które będą podstawą do ubiegania się w kolejnych latach o dofinansowanie właściwych prac remontowych. Wśród nich jest jeden z najstarszych i znajdujący się w najgorszym stanie technicznym zabytek, a mianowicie kościół w Mielenku Drawskim wzniesiony w 1662 r.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja