Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Alfreda Izydora

Saturday, 14, grudzień 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

26.09.2014

Drogi do remontu - ustalenia z czwartkowej sesji rady miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 25 września 2014 r. odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim otworzył sesję i powitał zaproszone osoby. Na uwagę zasługuje fakt, że obradom przysłuchiwała się młodzież z trzeciej klasy gimnazjum. 

 

Na początku posiedzenia Burmistrz Drawska Pomorskiego wręczył przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nętnie dla Grażyny Kapuścińskiej oraz Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim dla Wiesławy Hnatewicz. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego przedstawił informację o działalności w okresie między sesjami, informując m.in. o tym, że gmina będzie współfinansowała kompleksową przebudowę ulicy Kolejowej, zgodnie z harmonogramem są realizowane prace związane z budową budynku wielorodzinnego oraz budową skateparku. Realizacja wielu zadań inwestycyjnych świadczy o dużym zaangażowaniu środków finansowych gminy i jej bardzo dobrej kondycji finansowej.

Podczas sesji zostały przyjęte założenia do budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok. Ustalono, że nie wzrosną stawki podatków. 

Następnie, radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2014 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2014 - 2022.

Określili wysokość stawek podatku od nieruchomości. Wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Przyjęli regulamin korzystania z wybiegu dla psów oraz ustalili zasady i tryb korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży miejskiej nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim. Zmienili uchwałę w sprawie statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim. Utworzyli odrębne obwody głosowania oraz przyjęli Wieloletni Sektorowy Program Operacyjny. Nazwali ulicę w obrębie 14 Drawska Pomorskiego nadając jej nazwę "Przemysłowa".

Podjęli uchwały dotyczące współdziałania gminy Drawsko Pomorskie oraz Powiatu Drawskiego przy realizacji zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej – ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych – ulic: B. Chrobrego, ks. S. Staszica i Słonecznej z parkingiem".

W skład wyżej wymienionego projektu wchodzą następujące zadania:

- "Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim",
- "Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i ul. Staszica wraz z odwodnieniem",
- "Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej".

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zamknął sesję.

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja