Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Diny Bogny

Thursday, 20, czerwiec 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

08.10.2018

Wojciech Kowalczyk przedstawił swój program wyborczy

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Kandydat na Burmistrza Drawska Pomorskiego Wojciech Kowalczyk zaprezentował swój program wyborczy. Poniżej pełna treść programu.

 

Szanowni Mieszkańcy,
Nazywam się Wojciech Jan Kowalczyk. Mam 43 lata. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem sześciorga dzieci. Od blisko 20 lat zawodowo zajmuję się swoim prywatnym przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym. Z przyjemnością informuję, że założyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców NASZE DRAWSKO. Jest to inicjatywa niezależna politycznie i składająca się z osób, które pragną dokonać pozytywnych zmian.
Startuję na stanowisko Burmistrza Drawska Pomorskiego, ponieważ całym swoim życiem udowodniłem, że pomimo trudnych warunków startu zawodowego na drawskim rynku, sukces jest możliwy. Jestem obecnie niezależny finansowo i mam wspaniałą rodzinę oraz wielu przyjaciół. Nieustannie pracujemy i rozwijamy się.
Tak samo uważam, że Nasze Drawsko stać na ogromny sukces i może zostać MIASTEM SUKCESU. Sukcesu naszej społeczności. Społeczności, która musi dokonać prawidłowego wyboru. Wyboru rozwoju Naszego Drawska. Nie ma innej drogi jak:
Edukacja, Bezpieczeństwo, Przedsiębiorczość
Od wielu lat obserwuję władze naszej gminy, poznałem tych ludzi i system działania, który niestety oceniam jako nieefektywny skrajnie niegospodarny. Władze gminy nie są w stanie już wykrzesać z siebie nic więcej, a główny ich problem polega na tym, że nie chcą sobie odpuścić i pozwolić działać mieszkańcom, których niewykorzystany potencjał jest ogromny i jednocześnie marnotrawiony. Na to nie ma zgody. Dlatego startuję.
Wykorzystajmy energię i potencjał NASZEGO DRAWSKA. Zróbmy to! Już w pierwszej turze wyborów dzięki czemu zaoszczędzimy pieniądze, które można wykorzystać dla naszych potrzeb. Nasze Drawsko zasługuje na rozwój dobrostanu każdego z NAS, oparty na edukacji, bezpieczeństwie i przedsiębiorczości.
Wspólnie z naszymi kandydatami na radnych opracowaliśmy program działania na najbliższe 10 lat rozwoju Naszego Drawska. Program rozwoju naszych rodzin i całej społeczności. Uniżenie proszę, zapoznajcie się drodzy Państwo z planem działania Naszego Drawska:
NASZE DRAWSKO – ZAINWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ
 
Drodzy mieszkańcy,
Zapoznajcie się z programem rozwoju Naszego Drawska:
NASZE DRAWSKO – NASI SENIORZY
Uważamy, że szybko rosnąca w Naszym Drawsku liczba seniorów, zwłaszcza samotnych, wymaga szczególnej uwagi. Wielu z nich potrzebuje opieki, pielęgnacji i warunków do aktywności w czasie wolnym. Spełnienie tych podstawowych potrzeb zapewnimy poprzez:
 • uruchomienie nowego gminnego systemu pomocy i opieki seniorom poprzez rozwinięcie systemu świadczeń opiekuńczych o pomoc specjalistyczną,
 • budowę Domu Seniora w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • organizację programów działania w kierunku rozwijania aktywności osób starszych zamieszkujących obszar miasta i wsi,
 • podjęcie współpracy ze związkami emerytów i rencistów w zakresie wsparcia ich działalności kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,
 • budowa nowoczesnych świetlic jako miejsc dla potrzeb różnego rodzaju aktywności i integracji seniorów.
NASZE DRAWSKO – NASZA ZDROWA SPOŁECZNOŚĆ
Centra Edukacji, Kultury i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to bardzo ważna inicjatywa dla Naszego Drawska.
W skrócie CEKiR, to nowoczesne podejście do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności miejskich i wiejskich. Uważamy, że na dzieciach, ich edukacji, zdrowiu i bezpieczeństwie nie można oszczędzać.
Każdy rodzic zna problemy swoich pociech, które poprzez złą politykę obecnych władz, muszą dojeżdżać do szkół daleko od miejsca zamieszkania. Dzieci tracą bezpowrotnie czas oczekując w szkole na transport. Uważamy, że ich czas dzieciństwa jest bezcenny i nie może być marnotrawiony. Rozwiążemy ten problem poprzez:
 • powrót szkół podstawowych do gminnych wiosek poprzez budowę nowych obiektów. Nowe obiekty będą spełniały warunki dla edukacji przedszkolnej i szkolnej dla klas początkowych od 1 do 3,
 • usytuowanie małego budynku szkolnego na wsi lub na osiedlu w mieście umożliwi utworzenie CEKiR, które powstanie przez umiejscowienie na terenie szkoły: świetlicy dla dzieci i młodzieży, świetlicy dla dorosłych i seniorów, biblioteki, placu zabaw i boisk oraz terenów rekreacyjnych. Działalność CEKiR ma być finansowana przez gminę i koordynowana we współudziale Wydziału Oświaty i Miejskiego Domu Kultury,
 • utworzenie MOSiR dla potrzeb koordynowania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (MOSiR)
Nasze Drawsko potrzebuje nowego systemu organizowania i finansowania działalności sportowej oraz rekreacyjnej. Obecna oferta jest niewystraczająca, ponieważ nie obejmuje wszystkich mieszkańców Naszego Drawska.
Nowy system pozwoli na rozwijanie kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także stworzy stypendialny program wsparcia umiejętności dla szczególnie utalentowanych mieszkańców Naszego Drawska.
Uważamy, że stać nas na odpowiedzialne wsparcie rozwoju wielu dyscyplin sportowych w naszej gminie. Istnieje bardzo duży potencjał ludzi, którzy aktywnie działają w sporcie jako trenerzy i instruktorzy, dlatego należy to dobrze wykorzystać. I zrobimy to poprzez:
 • rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: budowę boisk wielofunkcyjnych, ścieżek rowerowych, przystani kajakowej, strzelnicy sportowej,
 • budowę basenu wraz z centrum odnowy biologicznej i przychodnią rehabilitacyjną,
 • zatrudnienie trenerów i instruktorów na etacie w różnych dyscyplinach sportu w zależności od potrzeb,
 • zorganizowanie wydajnego systemu współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w oparciu o przejrzysty program współfinansowania ich działalności.
NASZE DRAWSKO - NASZE DROGI
Doskonale znamy problem jakim jest stan drogi krajowej przebiegającej przez centrum miasta, a także dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przyczyną są wieloletnie zaniedbania w dziedzinie utrzymania dróg, które w skrajnych przypadkach uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się.
Zmiana władzy w gminie i w powiecie znacząco poprawi skuteczność komunikacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.
Relacje z wymienionymi podmiotami są bardzo ważne i to od nich w głównej mierze zależy czy Nasze Drawsko może liczyć na remonty i nowe inwestycje drogowe. Wiemy jak i z kim rozmawiać o naszych drogach, a chcemy walczyć i rozmawiać o:
 • południowej obwodnicy Drawska Pomorskiego w klasie drogi krajowej biegnącej od wsi Suliszewo do wsi Woliczno ustalającej nowy przebieg drogi krajowej nr 20, pozwoli to na odciążenie miasta od ruchu tranzytowego w kierunkach wschód – zachód,
 • wschodniej obwodnicy Drawska Pomorskiego w klasie drogi wojewódzkiej biegnącej od wsi Zagórki do Gogółczyna, pozwoli to na odciążenie miasta od ruchu tranzytowego do nadmorskich miejscowości. Ta droga umożliwi również rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego na nowych terenach,
 • wielu drogach powiatowych wymagających gruntownego remontu np.: Lasocin-Nętno-Rydzewo-Przytoń, Suliszewo-Gudowo, Olchowiec-Zarańsko, Dalewo-Suliszewo, Jankowo-Cianowo, Kumki- Drawsko Pomorskie, Drawsko Pomorskie-Gudowo-Linowno, ulice w Drawsku Pomorskim tj. Marynarska, Sobieskiego, Leśna, Sikorskiego, Chrobrego, Dworcowa, Zamkowa, Obrońców Westerplatte, Kolejowa.
Drogi gminne leżą w kompetencjach gminy, tutaj jesteśmy zdani na siebie i jest potrzeba wykonania naprawy istniejących dróg gminnych oraz budowę nowych, wszędzie tam, gdzie to jest konieczne i wymagane.
Remontu natychmiastowego wymagają drogi w terenach wiejskich zniszczone po przebudowie kanalizacji. Musimy też zadbać o pobocza, które często zarośnięte, stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Zwiększymy bezpieczeństwo również poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających oraz barierek oddzielających drogi od chodników.
NASZE DRAWSKO – NASZ DOM
Rozwiążemy problem braku mieszkań. Zbudujemy infrastrukturę pod inwestycje związane z budownictwem wielorodzinnym jak i jednorodzinnym. Jesteśmy zdania, że własny dom nie powinien być przedmiotem gospodarki rozdziałowej miasta, a tym bardziej dobrem luksusowym. Wiemy, jak wyzwolić inicjatywę mieszkańców i jak uwarunkować budownictwo deweloperskie. Wszystko stanie się możliwe dzięki:
 • odpowiednim przygotowaniu działek pod budownictwo jednorodzinne i ich uzbrojenie,
 • wypracowaniu systemu sprzedaży działek w niskiej cenie uniemożliwiając ich wykup przez spekulantów,
 • nawiązaniu współpracy z profesjonalnymi urbanistami, dzięki którym zaplanujemy ergonomiczne osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w niskiej zabudowie,
 • powołaniu bezpłatnej grupy konsultantów i koordynatorów pomagających mieszkańcom w procesie zakupu mieszkań, a także w procesie budowy domów od projektu do odbioru,
 • stworzeniu uwarunkowań dla deweloperów, którzy w procesie inwestycji będą zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i realizacji inwestycji w postaci wznoszenia budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzeni,
 • zmianie modelu budownictwa społecznego, ponieważ obecna formuła jest nieefektywna i niesprawiedliwa społecznie.
NASZE DRAWSKO - NASZ ROZWÓJ GOSPODARCZY
Doskonale rozumiemy przedsiębiorców, ponieważ sami nimi jesteśmy. Trzeba zauważyć, że gmina Drawsko Pomorskie, na tle podobnych miejscowości, jest bardzo słabo rozwinięta gospodarczo.
Na taki stan rzeczy wpłynęło wiele czynników związanych z polityką obecnych władz zdradzającą wszelkie symptomy myślenia nakazowo-rozdzielczego. Wolny rynek niestety tak nie działa. Zrobimy wszystko to, co do tej pory było blokowane i nie podobało się autorytarnej władzy, a mianowicie:
 • powołamy inkubator przedsiębiorczości, który ułatwi start mieszkańcom Naszego Drawska w działalności gospodarczej. Specjalnie przygotowany program pozwoli na wsparcie w pierwszych dwóch latach działalności nowych firm,
 • powołamy izbę gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców z całego regionu, dzięki której możliwe będzie transferowanie wiedzy i nowoczesnych technologii, a także wsparcie w pozyskiwaniu kapitału,
 • zadbamy o przejrzyste zasady wykonywania zamówień publicznych i zadań zleconych przez gminę Drawsko Pomorskie rozstrzyganych w trybie przetargowym lub bez przetargu. Uważamy, że pieniądze publiczne nie powinny być przedmiotem kupowania sobie kapitału politycznego,
 • powołamy stowarzyszenie kupców, które wespół z gminą zajmie się organizacją nowoczesnego targowiska,
 • powołamy stowarzyszenie rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy, które zajmie się krzewieniem idei ekologicznych gospodarstw produkujących zdrową żywność. Kolejnym etapem będzie stworzenie rolniczej giełdy płodów i przetworów spożywczych,
 • uruchomimy transport osobowy tworząc stałe połączenia pomiędzy miejscowościami gminy Drawsko Pomorskie, aby każdy mieszkaniec Naszego Drawska miał swobodny i niezależny dostęp do szkoły, pracy, urzędu oraz opieki zdrowotnej.
NASZE DRAWSKO – NASZ KAPITAŁ
Zamieszkujemy piękne tereny sprzyjające turystyce, na których znajdują się liczne jeziora i lasy. Wiemy jak bardzo te walory są pożądane przez mieszkańców dużych miast. Obecnie w gminie brakuje spójnej oferty dla obsługi turystów.
Wspólnie z mieszkańcami Naszego Drawska stworzymy atrakcyjne miejsce dla wszystkich odwiedzających, którzy znajdą u nas wszelkie formy aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy. Dokonamy tego poprzez:
 • powołanie zespołu specjalistów bezpłatnie wspierających mieszkańców w procesie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych i usprawnienia działania już istniejących. Wsparcie będzie się odbywać na trzech płaszczyznach: doradztwie w zakresie budowania oferty, promocji ogólnopolskiej i wsparcia w pozyskaniu kapitału,
 • stworzenie wiosek tematycznych, dzięki którym rozwinie się turystyka edukacyjna, dzieci i młodzież z całego kraju będzie mogła uczestniczyć w imprezach historycznych o tematyce średniowiecznej, posiadamy ku temu doskonałe warunki i wiemy, jak to zrobić - Szlak Grodzisk Drawskich,
 • wyremontowanie pięknych zabytkowych kościołów w Rydzewie, Nętnie, Łabędziu i Dołgim,
 • stworzenie ścieżek edukacji przyrodniczej, parków ekologicznych,
 • stworzenie szlaku kulinarnego, który będzie miał za zadanie promować wyroby i kuchnię regionalną,
 • wspieranie powstania kompleksowej infrastruktury dla potrzeb rozwoju turystyki rehabilitacyjnej i odnowy biologicznej,
 • stworzenie cyklicznej imprezy wędkarskiej dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu linii brzegowych naszych jezior,
 • budowę przystani żeglarskiej, dzięki której będziemy mogli organizować międzynarodowe zawody w żeglarstwie połączone z festiwalem piosenki szantowej,
 • organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.
Dla potrzeb rozwoju branży turystycznej Nasze Drawsko musi stać się miejscem czystym ekologicznie, dlatego też, należy podjąć następujące działania:
 • od podstaw opracować i zorganizować system gospodarowania odpadami, którego podstawy muszą być oparte na transferze wiedzy i budowaniu świadomości ekologicznej,
 • opracować nowy system zachęcający do segregowania odpadów. Obecny system wygląda tak, że jeżeli chcielibyśmy dbać o środowisko to musimy posegregować odpady według rodzaju i dostarczyć za darmo własnym transportem do PSZOK-u zlokalizowanego w Mielenku Drawskim. Obecne władze nie wiedzą, że odpady to cenny towar, na którym zarabia się spore pieniądze. Zmienimy to poprzez uruchomienie skupu surowców wtórnych, które własnym transportem odbiorą surowiec od mieszkańców,
 • bezpłatnie przyłączać gospodarstwa domowe do systemu kanalizacyjnego gminy, powstawanie nowych budynków powinno wiązać się obligatoryjnie z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
 • podjąć działania w celu poprawy jakości wody, dokonując niezbędnych inwestycji poprawiających warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • wspierać rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, poprzez promocję i transfer wiedzy w kierunku mieszkańców Naszego Drawska. Obecnie jest wiele programów dofinansowujących termomodernizację budynków mieszkalnych czy też instalacje fotowoltaiczne. Uważamy, że mieszkańcy muszą mieć dostęp do wiedzy i wsparcia w zakresie skorzystania z tych środków.
Opracowanie kompleksowej oferty atrakcji turystycznych z jednoczesną dbałością o środowisko zapewni szybki rozwój sektora usług turystycznych, szczególnie w zakresie rekreacji i wypoczynku. Dzięki intensywnej promocji naszych walorów naturalnych można się spodziewać również zwiększonego zainteresowania osiedlaniem się w Naszym Drawsku.
NASZE DRAWSKO – NASZE OSTROWICE
Od początku 2019 roku ziemie ostrowickie zostaną przyłączone do gminy Drawsko Pomorskie. Od początku byliśmy gorącymi zwolennikami przyjęcia mieszkańców i wspólnego wyzwania w postaci integracji naszych społeczeństw. Uważamy, że przed nami otwierają się nowe możliwości dla uwolnienia potencjału ludzkiego.
Mieszkańcy gminy Ostrowice czują się napiętnowani i lekceważeni. Doprowadziło do tego stanu stanowisko obecnych władz gminy, które zdecydowanie opierały się idei przyłączenia Ostrowic i ich mieszkańców. Używano bardzo populistycznych i obraźliwych dla mieszkańców Ostrowic sformułowań. My nie wyrażaliśmy i nie wyrażamy na to zgody!
Razem z nowymi mieszkańcami Naszego Drawska:
 • zorganizujemy w Ostrowicach Zamiejscowy Punkt Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł załatwić swoje sprawy,
 • utrzymamy i dofinansujemy szkołę podstawową,
 • opracujemy program aktywizacji gospodarczej mieszkańców Ostrowic i okolicznych wiosek,
 • zintegrujemy społeczność i zaaktywizujemy działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną,
 • przeprowadzimy audyt infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej,
 • zbadamy możliwości rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego,
 • wspomożemy rozwój oferty turystycznej, zbadamy potrzeby w zakresie jej promocji,
 • zajmiemy się promowaniem idei samorządności i przekonamy do zakładania stowarzyszeń, które naszym zdaniem powinny mieć co najmniej głos konsultacyjny i doradczy w zarządzaniu Naszym Drawskiem.
Kochani Wyborcy,
przedstawiając program rozwoju naszej gminy mamy świadomość, że zadania jakie są w nim zawarte do zrealizowania pozostają sporym wyzwaniem. Zdajemy sobie sprawę z poziomu zadłużenia gminy Drawsko Pomorskie spowodowanej przez nieudolne władze.
Co najważniejsze mamy też świadomość w jakiej skali środki publiczne są marnotrawione. Według naszych wyliczeń marnotrawstwo to sięga rzędu 12 mln złotych rocznie. W jednej kadencji jest to kwota 60 mln złotych.
Jeżeli dołożymy do tego niewykorzystane szanse na pozyskanie środków z dotacji możemy mówić o kwocie ponad 100 mln złotych w ciągu pięciu ostatnich lat. Ta kwota znacznie urośnie, jeżeli doliczymy środki, które mogły być inwestowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Kochani mieszkańcy,
obecny układ polityczny i społeczny stworzył jeden niski człowiek, któremu wydaje się, że był dobrym burmistrzem, pracodawcą i organizatorem życia społecznego. Niestety tak nie było i nie jest. Dobrze się wiedzie tym, których zatrudnił w swoim układzie transferu środków publicznych. I nie chodzi tu o szeregowych pracowników, kierowników czy nauczycieli, a ludzi, którzy czerpią z patologicznego układu „pełnymi garściami”.
Chodzi tu gównie o regulowanie rynku pracy, reglamentację mieszkań komunalnych, regulowanie konkurencji w lokalnej gospodarce poprzez środki publiczne. To wszystko odbywa się kosztem nas wszystkich. Miasto jako społeczeństwo i lokalna gospodarka nie rozwija się tylko i wyłącznie z tego powodu, że jeden niski człowiek trzyma prawie wszystkie karty w ręku. To jest zbyt duża władza, którą my wszyscy mu daliśmy na tyle straconych lat.
W gminie nie ma ani jednej niezależnej gazety. Mieszkańcy nie mają wiedzy o tym co się dzieje w mieście i gminie. Nie ma również realnej opozycji. Nie pachnie Wam to ustrojem totalitarnym? Zadbały o to obecne władze. Zadbały również o brak krzewienia idei samorządności. Żebyście się nie organizowali i nie zabierali głosu. Dla nich nie liczą się ludzie. My mówimy temu dość! Zmienimy to!
Wszyscy moi kontrkandydaci, których szanuję, bezpośrednio lub pośrednio są utrzymywani ze środków publicznych, którymi władał do niedawna pewien niski człowiek. Są lub byli całkowicie od niego zależni finansowo i zawodowo, albo wywodzą się z tego samego obozu politycznego.
Jak sami widzicie brakuje jakości, pluralizmu i demokratycznych postaw. Naszym zdaniem działają w zmowie przeciwko Wam wyborcom. Skończmy z tym oszustwem, gdzie wmawia się Nam, że mamy wybór. Startujemy właśnie dlatego, żeby stworzyć Nam, Wspaniałym Mieszkańcom, prawdziwy i jedynie słuszny wybór.
Najwyższy czas aktywizować mieszkańców, aby brali udział w procesach demokratycznych. Przy okazji kolejnych wyborów zapewnimy wszystkim chętnym wsparcie w tworzeniu komitetów wyborczych wyborców, ponieważ uważamy, że należy oddać inicjatywę ludziom przedsiębiorczym i młodym, a także każdej innej, chętnej do działania, grupie społecznej. Chcemy by wszyscy mogli brać udział w rozwoju i ochronie interesów mieszkańców.
Angażując ludzi młodych w kreowanie własnej rzeczywistości w jakimś stopniu dokonamy zmian ewolucyjnie. Tylko czy nie szkoda Wam czasu? Zróbmy to teraz. W pierwszej turze wyborów. Różnica między mną a innymi kandydatami na burmistrza Drawska Pomorskiego polega głównie na tym, że ja chcę, mogę i potrafię, natomiast inni muszą. Muszą walczyć o swoje źródło na wygodne życie. Tylko czy chodzi nam o ich wygodne życie czy wygodne życie Naszego Drawska?
Kolejne poważne i to najważniejsze straty, to są straty w zasobach ludzkich. Jako ojciec sześciorga dzieci wiem, jak bolesna w skutkach relacji rodzinnych może być emigracja zarobkowa własnych dzieci. Dlatego też ciężko pracuję, żeby zapewnić im byt w Naszym Drawsku. Wiem też jak trudno jest poczatkującym przedsiębiorcom poruszać się w skorumpowanych przez budżet gminy branżach naszej lokalnej gospodarki. To przez korupcję niszczy się przedsiębiorczość i wpycha ludzi w niedostatek i biedę. Mówimy temu dość. Zmienimy to!
Spójrzcie na swoje rodziny, sąsiadów i znajomych, zadając sobie pytanie: czy przez te wszystkie lata zrobiliście coś by zatrzymać swoje dzieci przy sobie? Dlaczego nie byliście w stanie? Czy kogoś to obchodziło? Czy synonimem sukcesu musi być emigracja zarobkowa z rodzinnych stron do innych miast i państw? Ilu z Was, świadomie lub nieświadomie, zaniechało działania lub zadziałało, wbrew własnym dzieciom i tym samym sobie? Macie w swoich rękach bardzo groźną dla rozrośniętej patologii broń. To jest Wasz głos w wyborach.
Czy gminę Drawsko Pomorskie stać na to, aby stało się miejscem do godnego życia i rozwoju osobistego? Jesteśmy przekonani, że tak. Niestety to jest za mało. Oprócz przekonania, potrzebujemy Waszych głosów w dniu 21 października. Pamiętajcie, że decydujecie o swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci. Jeżeli uważacie, że Wasz głos się nie liczy i niczego nie zmieni, to musicie wiedzieć, że idealnie podpisujecie się pod 16-letnią polityką zacofania, porażki i beznadziei na lepsze jutro. I o to właśnie chodzi rządzącej gminą „elicie”.
Natomiast tym, którzy nie zgadzają się z porażką i zacofaniem, pragną rozwijać się i budować dobrobyt swojej rodziny, powiem głośno: pozwólcie sobie na realizację marzeń i oddajcie głos w wyborach! Zachęcajcie rodzinę, przyjaciół i znajomych. Tylko w ten sposób dokonamy razem zmian i zbudujemy naszą społeczność na nowo. Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość!
do zobaczenia przy urnach 21 października!

Wojciech Jan Kowalczyk

kandydat na Burmistrza Drawska Pomorskiego
Komitet Wyborczy Wyborców NASZE DRAWSKO - lista nr 17

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja