Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Alfreda Izydora

Saturday, 14, grudzień 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

22.08.2018

Zbigniew Ptak jako trzeci oficjalnie ogłasza swój start w wyborach na Burmistrza Drawska Pomorskiego

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Zbigniew Ptak jako trzeci z kandydatów oficjalnie potwierdził swój udział w wyborach samorządowych. Z. Ptak będzie startował w wyborach na Burmistrza Drawska Pomorskiego z komitetu wyborczego Nasza Gmina, Nasz Powiat to My.

Zbigniew Ptak od 4 kadencji zajmuje stanowisko Burmistrza Drawska Pomorskiego, jednak od 13 lipca 2017 na skutek postawionych mu przez prokuraturę zarzutów został zawieszony w czynnościach służbowych. Nadal jest Burmistrzem Drawska Pomorskiego jednak nie może w chwili obecnej wykonywać żadnych prac związanych z zajmowanym stanowiskiem. Zawieszenie w czynnościach służbowych nie wpływa na możliwość startu w wyborach. W dniu dzisiejszym na oficjalnym profilu na Facebooku Zbigniew Ptak umieścił film w którym ogłosił swój start. Do mediów przekazał również informację o swoim starcie.

W przekazanej informacji Z. Ptak poinformował, że rozpoczął procedurę zmierzająca do rejestracji jego komitetu wyborczego. Komitet wystawi radnych do rady gminy oraz do rady powiatu we wszystkich okręgach wyborczych. Jak informuje Z. Ptak w komitecie pojawią się nowe osoby, które mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu działania samorządu.

Jak informuje kandydat na Burmistrza we wrześniu odbędą się dwa duże spotkania – jedno w Drawsku Pomorskim, a drugie na terenie Ostrowic, gdzie zostaną przedstawieni kandydaci do rady gminy i powiatu. Oprócz tego prowadzona będzie kampania za pośrednictwem strony internetowej i facebooka, wydane zostaną ulotki i plakaty.  

Z. Ptak chce w kolejnej kadencji kontynuować rozpoczęte wcześniej działania, a także skupić się na tym czego nie udało się dokończyć w obecnej kadencji ze względu na zawieszenie w czynnościach służbowych. Jednym z priorytetów będzie rozwój terenu aktualnej gminy Ostrowice, która wejdzie w granice gminy Drawsko Pomorskie.  Na terenie miasta kontynuowane będzie m.in. budownictwo mieszkaniowe, nastąpią dalsze inwestycje w szkołach,  rozwijana będzie sieć ścieżek rowerowych, a także rozpocznie się budowa gminnego żłobka. To niektóre z haseł przedstawionych przez kandydata. Jak informuje Z. Ptak szczegółowy program opublikowany zostanie w najbliższych dniach.

Z. Ptak odniósł się również do informacji dotyczących sprawy jego zawieszenia w czynnościach służbowych. Jak poinformował nadal jest zawieszony. Burmistrz ponad 3 miesiące temu złożył w sądzie zażalenie na to postanowienie jednak do dnia dzisiejszego sąd nie zajął się tym wnioskiem. W związku z brakiem reakcji wymiaru sprawiedliwości na składane wnioski Burmistrz otwarcie mówi, że jest to sprawa polityczna, która ma na celu uniemożliwienie mu wykonywania czynności Burmistrza.

W przekazanej informacji Burmistrz odniósł się również do pojawiających się informacji o braku możliwości objęcia stanowiska po wyborach ze względu na trwające zawieszenie. Jak informuje Z. Ptak – dysponuje opiniami prawnymi z których wynika że zawieszenie nie będzie skutkowało na kolejną kadencję po ewentualnym wyborze na stanowisko.  Jak informuje Burmistrz Ptak startuje bo jest pewny swojej niewinności i działania na rzecz dobra gminy. Odejście ze stanowiska i nie startowanie mogłoby wskazywać na przyznanie się do stawianych zarzutów.

 

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja