Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Gertrudy Edmunda

Friday, 16, listopad 2018
27.11.2017

Zmiana nazwy ulicy 11 Pułku Piechoty i placu L. Kuczerawego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki wojewoda zachodniopomorski zawiadomił drawski ratusz pismami z dnia 27 października 2017 roku o wszczęciu postępowania nadzorczego, zmierzającego do wydania zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nazwy zgodnej z art. 1 tejże ustawy dla placu „Leopolda Kuczerawego” i ulicy „11 Pułku Piechoty”.

 

Wojewoda poinformował, że z przedstawionego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiska wynika, że przedmiotowe nazwy naruszają wskazaną powyżej normę prawną, a tym samym podlegają zmianie. 22 listopada Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek wystąpił z prośbą o przesłanie stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczącego ulicy „Leopolda Kuczerawego” i ulicy „11 Pułku Piechoty”.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation