Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Gertrudy Edmunda

Friday, 16, listopad 2018
23.11.2017

Sprawa połączenia gmin w Sejmie i Sejmiku

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 21 listopada br. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej terytorium do obszaru gminy Drawsko Pomorskie.

Sejmik w swoim stanowisku  wyraża sprzeciw wobec zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej do gminy Drawsko Pomorskie na zasadach proponowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Radni naszego województwa w swoim stanowisku postulują m.in. o całkowite oddłużenie gminy Ostrowice przez Skarb Państwa tak, aby gmina Drawsko Pomorskie po połączeniu nie ponosiła kosztów, za które nie odpowiada. W poniedziałkowych obradach sejmiku udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek, Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz Członek Zarządu Powiatu Drawskiego  Janusz Garbacz.

Władysław Kosiniak – Kamysz udziela wsparcia – konferencja prasowa w Sejmie 

22 listopada w Warszawie w gmachu Sejmu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, podczas której przedstawiony został problem połączenia gmin. Prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz na konferencję prasową zaprosił Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę, Zastępcę Burmistrza Drawska Pomorskiego Marka Tobiszewskiego, a także Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim Tomasza Budzyńskiego. Podczas wystąpienia Prezes PSL W. Kosiniak – Kamysz poinformował dziennikarzy o planach rządu dotyczących połączenia gmin, a także podkreślił o wsparciu jakie udziela PSL zarówno mieszkańcom Drawska Pomorskiego jak i Ostrowic. Sprawa połączenia będzie monitorowana przez posłów PSL i poruszana na najwyższych szczeblach władzy.

O szczegółach rządowych propozycji opowiedział dziennikarzom Marek Tobiszewski, Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego. W trakcie wystąpienia Zastępca Burmistrza poinformował dziennikarzy o aktualnych propozycjach rządu dotyczących połączenia gmin oraz o propozycji przejęcia długu gminy Ostrowice. Burmistrz wyraził sprzeciw wobec takiej propozycji, a także poinformował, że przejęcie gminy Ostrowice możliwe będzie jedynie w przypadku, gdyż rząd znajdzie instrumenty na oddłużenie Ostrowic.  

Sprawa połączenia gmin

Przypomnijmy, że 7 sierpnia 2017 r do Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim wpłynęło pismo z MSWiA z dnia 28 lipca 2017r. informujące, że została wszczęta procedura zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie. Według informacji z pisma miałoby to się odbyć z dniem 1 stycznia 2018r. Od tego dnia ruszyła lawina działań związanych z tym tematem. Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego zwoływał konferencje prasowe, a także spotykał się z przedstawicielami różnych środowisk, w tym m.in. z Wojewodą, Posłami na Sejm, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielami MSWiA. W przeciągu kolejnych tygodni odbył się szereg inicjatyw, podczas których wiele środowisk zwracało uwagę na problem połączenia gmin w szczególności na problem długu jaki miałaby przejąć gmina Drawsko Pomorskie.

Zarządzone zostały również konsultacje społeczne w tej sprawie. W trakcie trwających w dniach od 10 września 2017 r. do 15 października 2017 r. konsultacji społecznych mieszkańcy gminy Drawsko Pomorskie oddali 6922 głosów, z tego 6283 głosów było ważnych. 6180 osób (98,36%) opowiedziało się przeciwko likwidacji gminy Ostrowice i włączeniu jej do gminy Drawsko Pomorskie.

Połączenie przesunięte w czasie. Głos drawskiego społeczeństwa został dostrzeżony w Warszawie.

W dniu 14 października Paweł Szefernaker Minister w Kancelarii Premiera poinformował za pośrednictwem mediów, że decyzja o połączeniu gmin zostaje przesunięta na 1 stycznia 2019r. Poinformował również, że powstanie specjalny zespół złożony z pracowników ministerstw, który wypracuje rozwiązania w zakresie połączenia gmin. Informację tą potwierdził w dniu 7 listopada na swoim profilu na Facebooku umieszczając tam zdjęcie z prac zespołu. W komentarzu do zdjęcia potwierdził, że w przyszłości do prac zespołu doproszeni zostaną samorządowcy z Drawska Pomorskiego. 

Oficjalnie – gmina nic nie wie 

Jak udało nam się ustalić, gmina Drawsko Pomorskie nic nie wie oficjalnie o zmianach rządu. Jedyną informacją dotyczącą połączenia jest pisemna informacja z MSWiA z dnia 28 lipca br., która informuje o połączeniu gmin z dniem 1 stycznia 2018r.

 

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation