Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Saby Kryspina

Thursday, 05, grudzień 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

11.10.2017

Drawszczanie wyszli na ulicę w sprawie połączenia gmin.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W środę (11 października) mieszkańcy Drawska Pomorskiego zgromadzili się w centralnym punkcie miasta na pl. Konstytucji, gdzie wyrazili swoje niezadowolenie z rządowych propozycji włączenia gminy Ostrowice do gminy Drawsko Pomorskie wraz z jej aktualnym zadłużeniem. Organizatorem dzisiejszego spotkania były władze samorządowe Drawska Pomorskiego.

 

Przewodniczący I. Gendek o połączeniu gmin i konsultacjach społecznych

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Gendek otworzył dzisiejsze spotkanie i poinformował zgromadzone osoby o trwających do 15 października w naszej gminie konsultacjach społecznych, w których mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia się na temat tego czy chcą włączenia gminy Ostrowice do gminy Drawsko Pomorskie. Przewodniczący przedstawił również informację o podjętych do tej pory działaniach przez władze samorządowe Drawska Pomorskiego w sprawie połączenia gmin. Przedstawił informację z odbytych spotkań zarówno z wojewodą jak i przedstawicielami rządu w Warszawie, w których uczestniczył wraz z Burmistrzem Drawska Pomorskiego

Starosta Kuczyński – wspiera społeczność Drawska Pomorskiego

Istotny głos w dzisiejszej dyskusji zabrał Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, który powiedział, że nie można przerzucić odpowiedzialności rządu na mieszkańców Drawska Pomorskiego i na mieszkańców gminy Ostrowice. Starosta Drawski przypomniał, że przed wyborami w gminie Ostrowice gościła Beata Szydło, która złożyła konkretne deklaracje przed wyborcami. Starosta zaapelował o realizację tych obietnic. S. Kuczyński przekazał również informacje o zagrożeniach jakie płyną z połączenia gmin w zakresie podniesienia opłat lokalnych, braku inwestycji czy rozwoju gminy.

Głos mieszkańców

Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swojego głosu. Przeważały opinie o braku zgodny na połączenie obu gmin i braku zgody na przejęcie długu, wśród argumentów mocno wyrażane były te, że gmina Drawsko Pomorskie nie powinna spłacać długów sąsiedniej gminy.

Burmistrz Tobiszewski – stanowcze wystąpienie i mocne słowa na koniec spotkania.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski, który podziękował mieszkańcom za udział w dzisiejszym spotkaniu, jak zaznaczył Burmistrz Tobiszewski  władze Drawska Pomorskiego chcą pomóc mieszkańcom Ostrowic, jednak nie kosztem przejęcia zadłużenia gminy Ostrowice. M. Tobiszewski zdementował informacje o korzyściach płynących z przejęcia terenów gminy Ostrowice, a także o możliwość utworzenia gminy miejskiej i wiejskiej Drawsko Pomorskie. Według analiz drawskiego ratusza takie rozwiązanie nie byłoby ekonomiczne i nie polepszyłoby kondycji finansowej budżetu.

Burmistrz Tobiszewski w zdecydowanych słowach ponownie zaapelował do Wojewody Zachodniopomorskiego i przedstawicieli rządu o współpracę w zakresie rozwiązania problemu, a nie o narzucanie odgórnych decyzji. M. Tobiszewski przypomniał również, że w doniesieniach medialnych pojawiają się różnorodne rozwiązania dotyczące połączenia gmin czyli informacje o różnej wielkości długu, czy ustanowieniu pełnomocnika lub komisarza, czy informacje o wcześniejszych wyborach. Jak podkreślił Burmistrz na tą chwilę nie ma żadnych instrumentów prawnych, które precyzowałyby sposób połączenia gmin i przejęcia  długu. Podczas spotkania M. Tobiszewski poinformował, że władze Drawska apelują do władz państwowych, aby połączenie gmin nastąpiło 1 stycznia 2019 r., a nie 1 stycznia 2018 r. Połączenie powinno zostać poprzedzone przygotowaniem obu gmin do tej ,,operacji”, a także inwentaryzacją majątku w gminie Ostrowice. W tym czasie można by było prowadzić również rozmowy z wierzycielami gminy Ostrowice o spłacie zadłużenia lub jego częściowego umorzenia.

Burmistrz powiedział również, że podział Ostrowic powinien nastąpić na dwie gminy – Złocieniec i Drawsko, co pozwoli odciążyć budżet Drawska w spłacie ogromnego zadłużenia Ostrowic.

Marek Tobiszewski odniósł się również do trwających w gminie konsultacji społecznych. Jak poinformował do chwili obecnej złożonych zostało blisko 6000 ankiet, a władze Drawska liczą, aby tych ankiet było ponad 8000 co będzie wyraźnym głosem społecznym i argumentem w dalszej dyskusji.

Burmistrz odniósł się również do pojawiających się w mediach społecznościach negatywnych informacji na temat Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Włodzimierza Matusiaka. Jak zaznaczył Burmistrz w ostatnim czasie pojawiły się negatywne wpisy dotyczące związku radnego Matusiaka z kościołem i jego wystąpień z kościelnej ambony w sprawie zbierania głosów w konsultacjach społecznych i sytuacji połączenia gmin. Jak zaznaczył Burmistrz gmina od wielu lat wpiera instytucje kościelne w zakresie remontów obiektów sakralnych, udziela dotacji i realizuje wspólne inwestycje. Jak pokreślił M. Tobiszewski – radny Matusiak dał dobry przykład jak należy mobilizować społeczeństwo w zakresie zbierania głosów w konsultacjach społecznych.

Na zakończenie spotkania Burmistrz odniósł się do pojawiających się plotek o jego odejściu na emeryturę. Jak zapowiedział, mimo osiągniecia z końcem roku wieku emerytalnego, nie odejdzie ze stanowiska i nie zostawi mieszkańców oraz współpracowników w tej trudnej dla gminy sytuacji, będzie walczył do końca o dobro gminy Drawsko Pomorskie.

Pierwsze spotkanie blisko 200 osób, gdzie reszta ? 

W dzisiejszym spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób, niestety w stosunku do liczby mieszkańców w całej gminie ta liczba nie jest imponująca. Na dzisiejszym spotkaniu zabrakło wielu lokalnych działaczy, liderów społecznych,  którzy powinni być zaangażowani w sprawę swojej gminy bez względu na to kto jest organizatorem spotkania. Jak zapowiedział Burmistrz Tobiszewski to było pierwsze spotkanie. Jednak z pewnością nie ostatnie w przypadku, kiedy głos społeczności drawskiej nie zostanie wysłuchany w tej debacie. 

 

20190929 pietrzak

zetgold

baner meble 1800 1950 01

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja