Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Mikolaja Stanislawa

Wednesday, 13, listopad 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

26.07.2017

Jaki będzie dalszy los drawskich czołgów ?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 70 lat w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte znajduje się pomnik dwóch czołgów – pomnik poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej poległym w walce o Ziemię Drawską.

13 czerwca br. gmina Drawsko Pomorskie wystąpiła do Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie z zapytaniem, czy planowane do podjęcia działania tj. usunięcia z postumentu wszelkich elementów, które w najmniejszym stopniu mogą propagować komunizm będą spełniały warunki obowiązujących przepisów oraz planowanej ich nowelizacji. Pozwoliłoby to na pozostawienie czołgów na postumencie. Prace miały dotyczyć postumentu, jego rewitalizacji, odnowienia oraz usunięcia napisów.

W dniu 12 lipca Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie wystosował pismo do gminy Drawsko Pomorskie, w którym poinformował, że znowelizowana ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników nie mówi o przerabianiu, usuwaniu elementów czy zmianie symboliki pomników, tylko o ich usunięciu z przestrzeni publicznej. Jednocześnie IPN zaproponował, by pomnik został zlikwidowany, a znajdujące się na pomniku czołgi zostały przekazane do zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu lub jego filii Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

22 października 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami właściciel nieruchomości – w tym przypadku gmina Drawsko Pomorskie, na której w dniu wejścia w życie ustawy znajduje się pomnik - usuwa ten pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W takim przypadku koszty usunięcia pomnika zwraca Skarb Państwa ze środków budżetu państwa.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dostosuje się do przepisów, Wojewoda nakaże właścicielowi nieruchomości, na której znajduje się pomnik, usunięcie tego pomnika. W tym przypadku koszty usunięcia pomnika poniesie właściciel, bez możliwości zwrotu kosztów z budżetu państwa.

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

45e3f3acd59c60c11a87c4101c908618

20190929 pietrzak

2017ki stacja