Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Alicji Alojzego

Thursday, 21, czerwiec 2018

optyk desktop

16.05.2017

,,Łatali dziury" - GDDKiA odpowiada na nasze pytania

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ostatnim czasie na terenie Drawska Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 20 trwały prace remontowe na zlecenie właściciela pasa drogowego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca zlecenia mówiąc popularnie ,,łatał dziury" i uzupełniał ubytki. Wykonana praca niestety wzbudziła negatywne odczucia drawskich kierowców – naszych czytelników. Otrzymaliśmy liczne zgłoszenia od internautów, aby zapytać GDDKiA o przeprowadzone prace remontowe. 

Informacji na temat przeprowadzonych prac udzielił nam Mateusz Grzeszczuk zajmujący się komunikacją społeczną w szczecińskim Oddziale GDDKiA.

Redakcja: Jaki zakres obejmowały prace remontowe na terenie Drawska Pomorskiego ?
M. Grzeszczuk: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 20 w m. Drawsko Pomorskie wykonywany był w ramach bieżącego utrzymania dróg. Zabiegi w ramach przedmiotowego remontu cząstkowego polegały na wykonaniu tzw. „łat”, których wykonanie miało zapobiec dalszej degradacji nawierzchni.

Redakcja: Czy GDDKiA nadzoruje wykonywane prace i miejsca w których firma wykonywała prace ?
M. Grzeszczuk: GDDKiA Oddział w Szczecnie jako zarządca drogi w swoim zakresie działania ma obowiązek nadzorowania wszystkich prac wykonywanych w pasie drogowym dróg krajowych, którymi administruje. GDDKiA w ramach diagnostyki stanu technicznego każdego roku wykonuje kompleksowe badania stanu technicznego w ramach DSN (Diagnostyka Stanu Nawierzchni) wszystkich dróg krajowych. W ramach tych badań przeprowadzane są pomiary: równości podłużnej i poprzecznej, właściwości przeciwpoślizgowych, stanu powierzchni i spękań nawierzchni. Składowa tych pomiarów określa stan techniczny drogi, przyporządkowując jej odpowiednią klasę: A, B, C i D.

Klasa A i B oznacza stan pożądany, natomiast klasa C to stan ostrzegawczy a D to stan krytyczny. Poziom stanu nawierzchni drogi kwalifikują ją do przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu, np. remontowego. Odcinki na których, m.in. wg. DSN, zachodzi potrzeba przeprowadzenia remontu cząstkowego, są szczegółowo „obchodzone” przez wyznaczonego pracownika Rejonu Dróg, który szczegółowo zaznacza miejsca w których należy wykonać np. łatę. Wiedza i doświadczenie pracowników dokonujących wyznaczenia miejsc do remontu, pozwalają wyselekcjonować miejsca w których remont jest potrzebny natychmiastowo jak i zajdzie taka potrzeba w najbliższym czasie (np. są to miejsca z głębokimi siatkowymi spękaniami nawierzchni które pod wpływem nacisku opon samochodów w najbliższym czasie zamienią się w wyrwy).

Redakcja: Czy firma zobowiązana była do zabrania pozostałości po remoncie ? Np. skruszonej masy bitumicznej, która pozostała i jest roznoszona przez wiatr i deszcz. A nawet zaśmieca miejskie tereny zielni - klomby. Tak jakby została tam podrzucona...?
M. Grzeszczuk: Firma wykonując remont po wykonaniu wszystkich robót (przed zgłoszeniem do odbioru prac) ma obowiązek posprzątania placu budowy. Ww. przypadku uwidocznione pozostałości grysów i masy bitumicznej, które są wykorzystywane do remontu nie zostały posprzątane przez firmę Wykonawcy, gdyż prace do których miały być użyte były przerwane przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Natomiast na dzień dzisiejszy przedmiotowy materiał został uprzątnięty z pasa drogowego.

Redakcja: Dlaczego nie wykonano remontu odcinka drogi pl. E. Orzeszkowej od skrzyżowania ulic Chrobrego / Spokojnej do ul. Dworcowej - na środku pasa drogowego występuje szereg muld, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców - jeśli się na nie najedzie, auto może stracić sterowność - te sygnały otrzymujemy często od czytelników. A wykonano ,,łatanie" w bezpośrednim sąsiedztwie muld na skraju pasa drogowego.
M. Grzeszczuk: GDDKiA O/Szczecin ma w swoich planach kompleksową przebudowę DK nr 20 na terenie Drawska Pomorskiego, w tym wspomnianego powyżej odcinka. Jednak obecnie to zadanie nie posiada zapewnionego finansowania. Niestety dostępne środki finansowe nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb, a tych w skali całej Polski (GDDKiA jest instytucją działającą w całym kraju) jest bardzo dużo. Także do momentu, w którym stanie się możliwa przebudowa tego odcinka DK nr 20 będziemy kontynuować działania związane z bieżącym utrzymaniem.

Redakcja: Czy prawidłowym jest, że po remoncie fragmentu drogi zostaje podłużny uskok, nowa warstwa masy bitumicznej jest wyższa niż dotychczasowy asfalt, nie jest równana do dotychczasowej nawierzchni. Efekt ten zauważalny jest w większości ,,łat" które zostały położone w Drawsku.
M. Grzeszczuk: Remont cząstkowy został wykonany w oparciu o szczegółową specyfikację techniczna, która zakłada:
- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment. Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm.

Wykonanie idealnie dopasowanej „łaty” na nierównej (np. skoleinowanej) nawierzchni technologicznie jest nie możliwe.

Redakcja: Dlaczego po remoncie w wielu miejscach stoi woda, a wcześniej tam nie stała... np. pl. E. Orzeszkowej przy budynku Starostwa Powiatowego.
M. Grzeszczuk: Będziemy obserwować sytuację dotyczącą odprowadzenia wody z nawierzchni w tym rejonie i jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość to z pewnością będziemy starali się poprawić odprowadzanie wody. Ale pragnę przypomnieć, iż remont cząstkowy ma tylko zapobiec dalszej degradacji nawierzchni. Pełne uregulowanie kwestii odprowadzania wody wymaga przebudowy obejmującej zarówno nawierzchnię, jak i kanalizację deszczową.


Od redakcji: Na postawione GDDKiA pytania otrzymaliśmy kompleksową odpowiedź. Zwróciliśmy uwagę na problem naszych czytelników. Mamy nadzieję, że wyjaśnienia pomogą w zrozumieniu naprawy drogi w ramach bieżącego utrzymania DK 20 na terenie miasta. Mamy jednak wielką nadzieję, że GDDKiA spojrzy jeszcze raz na wykonaną pracę. My z pewnością będziemy przyglądali się kolejnym remontom.

 

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation