Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Lucji Otylii

Wednesday, 13, grudzień 2017

reklama wolne01

Fakty (465)

Dziś w całej Polsce odbył się finał akcji Szlachetna paczka – jak mówią organizatorzy jest to „weekend cudów”. Również w Drawsku Pomorskim już po raz drugi zawiany został sztab Szlachetnej Paczki.

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami dla mikroprzedsiębiorców zobowiązanych od 1 stycznia 2018 r. do składania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT) Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu prowadzenia szkoleń.

Działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki wojewoda zachodniopomorski zawiadomił drawski ratusz pismami z dnia 27 października 2017 roku o wszczęciu postępowania nadzorczego, zmierzającego do wydania zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nazwy zgodnej z art. 1 tejże ustawy dla placu „Leopolda Kuczerawego” i ulicy „11 Pułku Piechoty”.

W piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski podpisał porozumienie między gminą Drawsko Pomorskie i Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN).

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 21 listopada br. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej terytorium do obszaru gminy Drawsko Pomorskie.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation